Startersbeurs Nederland

Welkom bij de Startersbeurs

Met de Startersbeurs kunnen afgestudeerde jongeren op de arbeidsmarkt gedurende zes maanden, 32 uur per week, werkervaring opdoen in het bedrijfsleven en zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en verbeteren. In deze periode ontwikkelen zij competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij het opleidingsniveau.

De starter ontvangt van de werkgever een maandelijkse vergoeding van € 700,- (inclusief vakantiegeld). De werkgever kan een tegemoetkoming ontvangen voor de maandelijkse vergoeding van de gemeente. Dit is afhankelijk van de gemeente waar de starter staat ingeschreven. Klik onder het kopje "selecteer je provincie & gemeente" op de gemeente waar de starter woonachtig is voor de voorwaarden en criteria die voor de starter en het leerbedrijf gelden.

Startersbeurs is een idee ontwikkeld door de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen en de jongerenvakbonden FNV en CNV.