Startersbeurs Drechtsteden

Welkom bij de Startersbeurs Drechtsteden

De gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd willen we het werkgevers gemakkelijker maken om gemotiveerde jonge medewerkers binnen te halen. De Startersbeurs maakt beide mogelijk: met financiële steun van de zeven gemeenten in de Drechtsteden kunnen werkgevers jonge, ambitieuze starters werkervaring laten opdoen in hun bedrijf. Op die manier vergroot de starter zijn kansen op de arbeidsmarkt en kan de werkgever een jonge kracht kennis laten maken met zijn bedrijf. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

De Startersbeurs is een nieuwe regeling voor jongeren van 18 tot 26 jaar die klaar zijn met hun opleiding en wonen in de Drechtsteden. De beurs biedt je de kans gedurende maximaal zes maanden werkervaring op te doen in een bedrijf naar eigen keuze. In deze periode ontwikkel je competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én aansluiten bij jouw opleidingsniveau. Het is de bedoeling dat je gemiddeld 32 uur per week bij het bedrijf werkt. Als starter ontvang je van de werkgever een tegemoetkoming van 700 euro (netto) per maand.

Ook voor werkgevers is de Startersbeurs een aantrekkelijke regeling. De beurs biedt u namelijk de mogelijkheid om tegen minimale kosten ambitieuze jongeren bekend te maken met en te betrekken bij uw organisatie. Het gaat om gekwalificeerde en gemotiveerde jongeren, die net van school komen en met een frisse blik naar het vak kijken.