Startersbeurs Nederland

Informatie voor Gemeenten

Eind 2012 hebben FNV Jong, CNV Jongeren en hoogleraar Ton Wilthagen het idee gepubliceerd om afgestudeerde jongeren sneller aan werk te helpen door deze jongeren aan werkervaring te helpen. Dit idee is omgezet in het concept van de “Startersbeurs”. Met de Startersbeurs kunnen jongeren 6 maanden, 32 uur per week werkervaring opdoen.
Inmiddels is de Startersbeurs in de gemeente Tilburg en de gemeente Rotterdam geïmplementeerd. De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Lelystad volgen in mei 2013.
Er vinden veel gemeenten gesprekken plaats op welke wijze zij kunnen aansluiten bij dit innovatief sociaal/ technisch instrument.

Politiek draagvlak

Op 17 april jl. hebben minister Jet Bussemaker, Mirjam Sterk (de ambassadeur bestrijding jeugdwerkloosheid)  en de 35 wethouders van de arbeidsregiso’s in Rotterdam de intentieverklaring inzake het Convenant Bestrijding Jeugdwerkloosheid ondertekend.
Zowel de minister als de ambassadeur bestrijding jeugdwerkloosheid hebben de Startersbeurs omarmt en zij adviseren alle gemeenten in Nederland ook de Startersbeurs als instrument te gebruiken om de stijgende jeugdwerkloosheid een halt toe te roepen en onderdeel te laten zijn van het regionaal plan van aanpak waar extra middelen beschikbaar voor zijn gesteld.

Meer informatie over de Startersbeurs vindt u terug op onze website in de diverse rubrieken. Tevens kunt u hier een brochure downloaden met meer informatie over de invoering van de Startersbeurs.